dijous, 1 de setembre de 2011

PROPOSTES

Primeres PROPOSTES temptatives:

- Nomenar patrimoni cultural de la ciutat els establiments que per antiguitat, elements decoratius i oficis tradicionals en siguin mereixedors.

- Evitar cap mes desaparició, sigui per finalització de contracte, defunció del llogater, jubilació, etc..; bé mitjançant una normativa específica de protecció, o fent servir la capacitat negociadora de l'Ajuntament.

- Plà d'ajut específic per à la restauració dels locals on el titular no pugui fer-ho per manca de recursos, mantenint aspecte i ús tradicional.

- Una vegada restaurats, fer divulgació.

- Fer servir la imatge dels establiments com icona identitària del comerç barceloní.


INVESTIGACIONS POSSIBLES:

- Buscar referents de polítiques de protecció, en altres ciutats o països.

- Explorar possibilitats de la normativa:
   servei d'estudis de l'Ajuntament ?,
   serveis jurídics ?,
   regidoria de comerç ?.

- Recull idees per plá de promoció turistica del comerç i restauració tradicional