dimecres, 2 de novembre de 2011

Establiments el 1989

Acabem de re-descobrir un petit llibret, editat per l'Ajuntament de Barcelona el 1989, del qual tenim una versió en castellà, amb el titol
Ciutat Vella  
Establecimientos y productos singulares,
que es un llistat, senses imatges i ordenat per sectors, amb 3 o 4 linies per establiment. (molt mes extens que els llibres dels Emblemàtics)
A nosaltres ens interessa per quant mostra els existents el 1989, i per tant ens permet aixecar acta dels desapareguts.

Les dades completes són:
Producció:
Prmoció de Ciutat Vella, SA
La Rambla, 77
Enquestes, documentació i texts:
E.A.R.H.A. Rbla Catalunya, 75, 2on 4a
Diposit Legal B-41970/89
Amb un próleg de l'alcalde Joan Clos