dilluns, 27 de gener de 2014

PREC A L'ALCALDE

A data d'avui, el regidor de ERC Jordi Portabella ha fet el prec a l'alcalde que reproduïm:

AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL

JORDI PORTABELLA I CALVETE, en la seva qualitat de Regidor President del Grup Municipal d'unitat per Barcelona (ERC+DCat+RCat) a l'Ajuntament de Barcelona, actuant en el seu nom i representació, manifesta:


D'acord amb el que estableixen els articles 64.1 i 98 del Reglament Orgànic Municipal, es formula la següent

PREC PER RESPOSTA ORAL AL CONSELL PLENARI MUNICIPAL 
PER PART DE L'EXCEL·LENTISSIM SR. ALCALDE DE BARCELONA

Que l'Alcalde de Barcelona emprengui mesures immediates per a la protecció del comerç històric i emblemàtic de la ciutat que incloguin, entre d'altres, la finalització dels estudis i l'aplicació de les nombroses mesures aprovades en diferents Comissions de Plenari els darrers mesos, i que valori la suspensió temporal de llicències en aquests locals singulars de la ciutat mentre aquestes mesures no es desenvolupen.


JORDI PORTABELLA I CALVETE
                                                                                Barcelona, 27 de Gener de 2014