dimecres, 13 de juliol de 2016

PROPOSTA A L'AJUNTAMENT PER LA PROTECCIÓ DE L'ACTIVITAT

El 12 de Juliol, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament ha presentat a la Comissió d'Economia una proposta que hem promocionat, i a la redacció de la qual hem intervingut.

Entenem que les botigues no han de ser classificades tant pel mobiliari, sino més per l'activitat.
Aquesta proposta ha estat recolzada per tots els partits politics, només amb el vot en contra de Ciutadans.

En aquest enllaç teniu un pdf amb el text escanejat de la proposta.
I en aquest altre enllaç el text escanejat de l'ordre del dia de la comissió que inclou la proposta.

Transcrivim a continuació la proposta, extractada:

A LA COMISSIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Trini Capdevila i Burniol...Regidora...d'Esquerra Republicana..., manifesta:

- Atesa l'aprovació ndel Pla Especial Urbanístic de Protecció i Potenciació de la Qualitat Urbana amb l'objrectiu de preservar els elements patrimonials dels comerços emblemàtics de la ciutat.

- Atesa la necessitat de trobar fórmules que permetin la protecció de la pròpia activitat de molts d'aquests establiments que és una part essencial del valor patrimonial históric que tenen per a la ciutat.
...
PROPOSICIÓ...

La Comissió d'Economía i Hisenda acorda instar al govern municipal a:

Establir un seguit de mesures que garanteixin la protecció de l'activitat comercial que es duu a terme en molts dels establiments emblemàtics de la ciutat. Creació d'una comissió d'experts encarregada de realitzar la selecció d'aquest establiments i d'establir els criteris de protecció i definir les estratègies per protegir aquesta activitat a través de la seva patrimonialització.

...
Barcelona, 6 de Juliol de 2016

--------
Val a dir que seria desitjable un redactat més ampli:
...protecció de l'activitat comercial o artesanal...