dilluns, 23 de febrer de 2015

Apoyo al comercio emblemático. La Vanguardia

A les pàgines 2 i 3 de la secció VIVIR, els resultats del "SONDEO DE FEEDBACK PARA "LA VANGUARDIA" SOBRE LA CIUDAD DE BARCELONA".
El sondeig contenia una pregunta específica sobre els establiments emblemàtics i els resultats ens són clarament favorables:
La pregunta es:
En relación con el cierre de algunas tiendas emblemáticaspor una actualización del alquiler, ¿con que frase estaría más de acuerdo?
El Ayuntamiento debería ayudar a evitar el cierre de las tiendas emblemáticas  60,8 %
Estas tiendas deben pagar el alquiler a precio de mercado, como todas las otras  31,2 %
Ns/Nc 2,4 %
Otras respuestas
5,6 %
Està clar, no?
La Vanguardia considera la qüestió important i el gran titular al centre de la pàgina diu:
Apoyo al comercio emblemático.

També hi ha un requadre que insisteix:
Tiendas históricas
El 60 % de los entrevistados cree que el Ayuntamiento debería ayudar.

Quedi clar que nosaltres no demanem subvencions, simplement una protecció com a bé patrimonial públic que inclogui l'activitat, i permeti negociar amb la propietat lloguers raonables.