divendres, 20 de juny de 2014

Proposta de modificació de la LAU a Madrid

La Sara Jaurrieta, Regidora de Ciutat Vella pel PSC, ens ha enviat informació de una iniciativa socialista al Parlament de Madrid, producte de la pressió del PSC des de Barcelona, però també d'altres llocs de l'estat.
De moment ha anat al Senat.  
En aquest link us podeu baixar el pdf, en la versió actual publicada al Butlletí Oficial de les 'Cortes Generales'.
Com podeu veure, és una:
PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE ARRENDAMIENTOS URBANOS Y OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LA ACTIVIDAD DE LOS LOCALES DE NEGOCIO DE RENTA ANTIGUA
Amb una Exposició de Motius que convé llegir amb cura. Extractem parts:
...entre el 5% y el 10% de los establecimientos mercantiles están regidos por un contrato de arrendamiento anterior a 1985...
...más de 300.000 establecimientos mercantiles en toda España...
...casi un millón de trabajadores.
...
El eventual cierre o traslado de estas empresas o comercios consolidados no se verá significativamente compensado con la instalación de nuevas empresas, ya que la tasa de mortalidad de las empresas de nueva creación es muy elevada.
...
(De fet, en aquesta argumentació es suposa que els locals es relloguin, però molts poden quedar buits a llarg terme.)
...
No estamos, pues, únicamente ante un problema tan sólo económico, sino también social y urbanístico, ya que el cierre masivo de empresas localizadas en estas áreas de las ciudades, podría desembocar en una desertización de los centros históricos y su posterior degradación urbanística,
...

dijous, 12 de juny de 2014

Interès ciutadà, de la gent jove i no tant

Un exemple entre molts de l'interès de molta gent, de totes les edats i condicions, des de l'estudiant al professor al periodista, pel futur dels establiments emblemàtics:
La Rosella Reig, estudiant de Disseny i Gestió de Rutes i Itineraris Culturals de la Universitat de Barcelona, s´ha interessat per la nostra activitat i ha realitzat 70 hores de pràctiques amb nosaltres.

diumenge, 8 de juny de 2014

Comercio, ciudad y cultura. Un nou punt d'equilibri

A la mateixa pàgina 36 de La Vanguardia d'avui diumenge, també OPINIÓ, TEMES DE DEBAT, un article, amb aquest titol, signat per JOSEP LLADÒS, professor d'Estudis d'Economía i Empresa a la UOC. Podeu veure el curriculum en aquest enllaç.
Aquest article, escrit des de la perspectiva de la ciència economica, amb paraules i criteris d'ortodòxia econòmica, també ens recolza clarament:

Hi llegim:
...
'No sorprén que liberalitzar els lloguers en un contexte recessiu expulsi del centre de la ciutat comerços icònics però d'escassa capacitat econòmica.'
...
'Moltes ciutats europees integren la modernització del comerç tradicional a la seva politica d'ordenació urbana, ja que es planifica per induïr i prevenir. I la desaparició d'algunes activitats pot conduir a la degradació de l'espai públic, la desertització del centre històric, la pèrdua de personalitat i de patrimoni urbà i una menor diversitat en l'oferta.
Son externalitats negatives per als ciutadans que justificarien un cert grau d'intervenció politica'
...
...'a les principals artèries comercials han de conviure activitats i models de negoci diferents...'

Molt bé.
Amb aquests  articles de La Vanguardia ens estem apropant a una formulació econòmica i urbanistica de la qüestió dels comerços històrics generalitzable a molts llocs.
Per què es tracte d'un problema general, encara que a casa nostra prengui un caràcter més salvatge pel mal disseny de la Llei Boyer, que potser també hauríem de corregir, quan encara és temps.
Aquesta llei mal dissenyada, en aquest moment, està atacant l'activitat productiva per, suposadament, beneficiar al rentista. Això, cap escola de pensament econòmic, des del segle XVIII, no ho defensa.
De fet, tots els teòrics han coincidit sempre en primar l'activitat productiva (i demonizar al rentista!), començant pels pares del liberalisme.
Diem que beneficia al rentista suposadament, per que potser és l'interés a curt terme d'un molt petit nombre d'arrendadors, però segurament, en realitat, perjudica a la majoria dels arrendadors, i pot tenir un efecte negatiu en el conjunt de l'economia, fins i tot pitjor del que imaginem.
En tot cas les mides de contenció de rendes afavoreixen l'economia productiva, i, en el cas nostre, són genericament desitjables.
L'economia a que ens hauriem de semblar (l'alemanya) té rendes baixes, probablement producte de diferents forces en una cultura que prima l'economia productiva.

Comercio, ciudad y cultura: El urbanismo especulativo, Jordi Borja

A La Vanguardia d'avui diumenge, a la pàgina 36, OPINIÓN, TEMAS DE DEBATE, dos articles de firmes prestigioses que recolzen les nostres tesis:
En primer lloc, un article signat per Jordi Borja, urbanista i president de l'Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals), amb el tìtol: URBANISME ESPECULATIU.
Article de fons, important per nosaltres, d'un important estudiòs de les ciències socials, aplicades a la gestió de la ciutat.

En Jordi Borja és sociòleg, geogràf i urbanista, i actualment és director del Màster en Gestió Urbana de la UPC. En aquest link trobareu una biografia curta al Viquipèdia.
En Jordi Borja és un dels homes més respectats a ca nostre a la interficie entre sociologia i urbanisme, però a més ha sigut vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de 1987 a 1991, i tinent d'alcalde de Barcelona de 1983 a 1995, l'epoca daurada de la gestió municipal, segurament.
Va ser responsable de la política de Descentralització en districtes i de la Participació Ciutadana.
El que significa que, a més de ser un teóric reconegut, té experiència pràctica de govern a la ciutat de Barcelona.
Requadre:
Si los centros urbanos expulsan a la población residente y consumidora por la presión del turismo y las oficinas, la ciudad pierde su savia.
Unes poques acotacions:
'No hay ciudad  sin comercio. Es la base de la cultura ciudadana.'
...
'Si estos centros devienen zonas turísticas...la ciudad...corre el riesgo de acabar matando la gallina de los huevos de oro.'
...
'No se trata de demonizar el turismo; es una actividad importante para las ciudades, siempre que no caigamos en el casi monocultivo'
'... las administraciones públicas deben intervenir activamente en la evolución de las zonas que merecen conservarse. No hacer nada o dar más facilidades aún a la lógica ciega del mercado o hiperlucrativa de la especulación es una agresión a la ciudadania. Para conservar hay que intervenir en los procesos de cambio...'

Podeu trobar l'article sencer en aquest link