divendres, 14 de febrer de 2014

Iniciativa MORATORIA LAU

Mas allá d Emblemàtics
Ambit estatal

Molts locals antics

Pot ser un daltabaix

Quedaran locals buits i ningú s'en beneficiarà, en realitat, i tothom perdrà.

Cap comentari:

Publica un comentari